פרופסור עקיבא פרדקין

חומר לימודי – חוברת הדרכה לסטודנט

פרופסור עקיבא פרדקין, שליווה מעל ל-1000 סטודנטים בתהליך הדוקטורט, משתף חומר לימודי שמטרתו לסייע בכתיבת הצעת מחקר ועבודת דוקטורט. עיינו בחוברת שלפניכם:

נגישות